Celý systém výuky v rámci projektu POZNEJ SVOJE PENÍZE řídí internetová e-learningová aplikace. Realizátoři projektu pomocí této aplikace administrují zapojené školy, získávají přehledné reporty o používaní systému a aktualizují uveřejněné informace pomocí systému řízení obsahu.
Popis systému

Přístup do samotného výukového sytému vyžaduje autorizaci vstupu prostředníctvím jména a hesla. Pomocí něj systém umožňuje zapojeným učitelům a studentům využívat interaktivních služeb:

Studenti

Studenti mají automaticky přístup k aktuálnímu učivu nastavenému jejich učitelem a mají si možnost on-line vypracovat zkušební otázky, úlohy a testy s automatickým vyhodnocením. Vypracované úlohy zůstávají v systému uložené po dobu celého studijního roku a plní funkci on-line cvičebnice s řešenými úlohami, ke kterým se v průběhu roku mohou kdykoliv vátit.

Studenti z různých škol mají možnost připojit se do společného diskusního fóra a hlasovat v anketách na různá témata.


Učitelé

Učitelé si v systéme vytvářejí vlastní studijní skupiny a plánují jednotlivé vyučovací hodiny pro svoje studenty. Zároveň mají vždy k dispozici metodickou příručku pro vyučování.