Projekt POZNEJ SVOJE PENÍZE vznikl ve Slovenské republice z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska ve spolupráci s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a. s. Do České republiky tento projekt na základě spolupráce se slovenskými partnery přináší Junior Achievement České republika, opět s podporou Citibank a.s.

Projekt reaguje na měnící se podmínky života mladých lidí a jejich životní potřeby. Pomáhá zprostředkovat poznání přímé souvislosti a praktického významu studované problematiky pro budoucí profesní život. Výrazně podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí, hlavně jejich zodpovědné chování, etické rozhodování a kritické myšlení.
Rozvíjí schopnosti efektivního využívání informačně - komunikačních technologií.

Cílem projektu je
 • pomoct mladým lidem naučit se managovat své finanční prostředky,
 • rozvíjet životní zručnosti mladých lidí potřebné pro orientování se ve světě financí.
V rámci projektu byl vytvořený moderní vzdělávací e-learningový program pro studenty škol, který bude po svém dokončení použitelný i pro další obdobné projekty.

Učivo vzdělávacího programu POZNEJ SVOJE PENÍZE je uspořádáno do deseti tématických bloků:
 • Vznik a vývoj peněz
  Od naturální výměny k papírovým penězům, Funkce peněz, Úvěrové a jiné peníze

 • Měnová soustava, měnová politika
  Měna, Postavení a úloha ČNB, Množství peněz v oběhu a inflace, Měnové nástroje, Budoucnost národní měny

 • Bankovní instituce a jejich funkce
  Banka na každém kroku, Z čeho banky žijí, Co nám banky poskytují, Bezpečnost našich peněz

 • Moderní platební nástroje
  Plastové peněženky, Druhy platebních karet, Jak používat moderní platební nástroje, Elektronické bankovnictví

 • Hlavní zdroje příjmů
  Příprava na pracovní kariéru, Sebepoznání – na co se hodím, Jak si hledat práci – zdroje informací, Komunikace s budoucím zaměstnavatelem, Výhody a rizika spojená s vlastním podnikáním

 • Naše příjmy a výdaje
  Kdo se stará o peníze, Za co a čím platíme, Prostředky hotovostního platebního styku, Prostředky bezhotovostního platebního styku, Penězům podobné prostředky

 • Studentské finance
  Zdroje studentských příjmů, Rozpočet – plán příjmů a výdajů, Jak si otevřít účet v bance, Zásady rozumného vynakládání peněz, Cestování a vzdělávání

 • Životní jistoty a peníze
  Trvalé životní hodnoty, Peníze jako prostředek dosažení cílů, Zdraví, práce, bydlení, rodina, Pojištění, spoření, důchod, Jak mohou peníze vydělávat

 • Ochrana spotřebitele
  O spotřebitelích, Příklady konkrétních situací, se kterými se můžeme setkat, Finanční služby a ochrana spotřebitelů, Používání internetu při nakupování, Řešení sporů, Adresář spotřebitelských organizací

 • Práce s informacemi
  Informační zdroje

Kromě prostředků e-learningu jsou při vyučovaní využívány aktivizující metody, např. Diskusní skupiny, ekonomické hry a simulce, hraní rolí, kooperatívní vyučování a další.


Přihlašování do projektu

Případní zájemci o zařazení do projektu mohou vyplnit přihlašovací formulář a poslat ho administrátorovi projektu. Pro zařazení do projektu je nutné mít potřebné technické vybavení, počítačová učebna s připojením na internet.