Nová škola
 Název: 
 Typ školy: 
 Ulice:  č.p.: 
 Město:  PSČ: 
 Okres: 
 E-mail: 
 Popis: 
 V případě zařazení do projektu „Poznej svoje peníze“ bude realizován: 
formou samostatného výukového předmětu
v rámci jiného výukového předmětu
jinou formou
 
ročník:  
počet hodin:  
počet studentů:  
 Je škola vybavena počítačovou učebnou ?: 
ano
ne
 
 Má škola počítače s internetovým připojením?: 
ano
ne
 
pokud ano, kolik:  
 kontaktní osoba učitele:  
kontaktní email: